سرگیجه چیست؟


سرگیجه در واقع یک علامت (symptom) است که می تواند به فرم های گوناگون در بیماری های متفاوتی ظاهر شود. اصطلاح سرگیجه در شرایط متفاوتی به کار برده می شود؛ از جمله سبکی سر، احساس سیاهی رفتن چشم ها و ضعف و عدم تعادل و یا حس شناوری در محیط.


آنجه سرگیجه واقعی (True Vertigo) نامیده می شود حالتی است که فرد در آن احساسی از چرخش داشته باشد و فرقی هم نمی کند که محیط را در حال حرکت دورانی حس کند یا خودش را.
در تمام مباحث ما وقتی صحبت از سرگیجه می کنیم منظورمان سرگیجه واقعی (True Vertigo) می باشد.
 

 

 

مطالب مرتبط:

 

بازدید: 9431