سرطان سلول های سنگ فرشی پوست

سرطان سلول های سنگ فرشی پوست دومین تومور شایع پوست بعد از BCC می باشد این تومور پوستی که از کراتینوسیت های پوست منشا می گیرد هم تخریب موضعی دارد و هم پتانسیل انتشار به بافت های دورتر (متاستاز) دارد.

بازدید: 2494

پرسش و نظر


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید