رینوسینوزیت حاد

از آنجایی که تقریبا همیشه بینی نیز در عفونت های سینوس درگیر است واژه رینوسینوزیت حاد استفاده می‌شود.

التهاب ناشی از عفونت های ویروسی یا آلرژی یا واکنش‌های ایمنی موجب ورم و بسته شدن دهانه سینوس ها می‌شود در نتیجه هواگیری سینوس دچار مشکل شده و حضور اکسیژن در آن کاهش می‌یابد . همچنین انتقال ترشحاتی که وابسته به حرکات مژک ها می‌باشد مختل شده و ترشحات غلیظ داخل سینوس تجمع می‌یابد. با کاهش پاکسازی ترشحات، عفونت های باکتریایی در سینوس جایگزین می‌شود.

رینوسینوزیت حاد باکتریایی بیشتر در اثر میکرو ارگانیسم های زیر ایجاد می‌شود:

  • Streptococcus pneumonia (20-45)%
  • Hemophilic influenza (20-43)%
  • Moraxella catarrhally (14-28)%
رینوسینوزیت حاد

بازدید: 3255

پرسش و نظر


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید