از بین رفتن حس بویایی (نابویایی)

از بین رفتن حس بویایی (نابویایی)

حس بویایی یکی از پنج حس اصلی انسان است و کیفیت بالایی به زندگی می بخشد.

بو های خوب و بد قسمتی از زندگی ما هستند. گاهی با حس کردن بوی نان و غذا بسیار خوشنود می شویم و گاهی هم با استشمام بوی سوختگی، حس بسیار بدی پیدا می کنیم.

 از بین رفتن حس بویایی (نابویایی)

بازدید: 523

پرسش و نظر


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید