افت شنوایی حسی و عصبی ناگهانی

افت شنوایی حسی و عصبی ناگهانی

گروهی از بیماران مراجعه کننده به متخصص گوش و حلق و بینی از افت شنوایی ناگهانی در طی مدت کوتاهی شکایت دارند این بیماران معمولا بیان میکنند که صبح که از خواب بیدار شدیم متوجه شدیم که یک گوشمان نمی شنود و یا با برداشتن گوشی تلفن متوجه شدیم که یک گوشمان شنوایی بسیار کمی دارد، گروهی هم لحظه ای را به یاد می آورند که با یک صدای کف در گوش به یک بار کل شنوایی را از دست دادند.این بیماری یک وضعیت اضطراب آوری برای بیماران ایجاد میکند از این جهت که تصور میکنند بیماری خطرناکی دارند و یا ترس از افت شنوایی کامل و دوطرفه دارند، اما اینچنین نخواهد بود.

این بیماران به طور مشخص طی کمتر از 72 ساعت دچار کاهش شنوایی می شوند و در ادیومتری آنها افت شنوایی بیشتر از 30 db در سه فرکانس متوالی دیده می شود. افت شنوایی ناگهانی تشخیص خاصی را مطرح نمی کند بلکه نشانه ای مشترک بین چند عامل بیماری زا می باشد.

 

افت شنوایی حسی و عصبی ناگهانی

بازدید: 2698

پرسش و نظر


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید