عفونت حاد گوش خارجی چیست

 

عفونت حاد گوش خارجی که به نام گوش شناگران هم شناخته می شود بیماری است که در اثر باقی ماندن رطوبت در مجرای گوش و یا صدمه به گوش خارجی آغاز می‌شود و بیماری با بسته شدن دهانه غدد موجود درکانال گوش در اثر ورم پیشرفت می کند و ظرف 48 ساعت علامت دار می شود طوریکه فرد را به جستجوی درمان می فرستد.

شیوع بیماری در فصل تابستان بیشتر است و بیشتر مواقع یک گوش گرفتار می‌شود. 

 عامل بیماری در بیشتر موارد باکتریال است و تقریبا عفونت ویروسی در بیماری زایی نقشی ندارد.

 

 

بازدید: 2689

پرسش و نظر


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید