نانوفت

نانوفت چیست؟ نانوفت حاصل خردکردن و صاف کردن چربی گرفته شده از بدن خود فرد است.بعد از خرد کردن چربی و عبور از صافی تقریبا هیچ سلول چربی در مایع صاف شده وجود ندارد ولی این مایع محتوی تعداد بسیاری سلول های بنیادی(stem cell)و غلظت بالایی از فاکتورهای رشد می باشد و در بازسازی بافت های صدمه دیده قدرت فوق العاده ای دارد

 تزریق چربی به روش نانوفت،نانوفت چیست،کاربردنانوفت

پرسش و نظر


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید