کلویید گوش چیست

کلوئید گوش چیست؟

کلوئید بافت متراکمی است که، متشکل از کلاژن تغییر فرم پیدا کرده است و روی نواحی مختلف پوست به دنبال جراحی، سوختگی و ضایعات التهابی پوست ایجاد می شود.

در ناحیه گوش‌ کلوئید می‌تواند به دنبال سوراخ کردن گوش با احتمال دو و نیم درصد ایجاد شود.

افراد تیره پوست ۱۵ برابر افراد سفید پوست مستعد تشکیل کلوئید هستند.

کلوئید در هر قسمتی از گوش خارجی ممکن است ایجاد شود ولی در ناحیه پشت لاله گوش شیوع بالاتری دارد. لازم این است که این بیماری را از کیست های گوش و گوش گل کلمی در کشتی گیران افتراق داد.

کلوئید گوش

بازدید: 1936

پرسش و نظر


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید