کرونا ویروس

کرونا ویروس

کرونا ویروس از سال ۱۹۶۰ میلادی به عنوان یکی از ویروس های عامل عفونت های تنفسی در فصل های سرد شناخته شده است ولی در سالیان اخیر این ویروس تغییر ژنتیکی پیدا کرده است و بیماری های شدید تنفسی بوجودآورده است.

این ویروس منشا بیماری سارس(SARS) و مرز(MERS) در سالهای قبل بوده است.

ویروس جدید تغییر یافته کرونا در سال ۲۰۱۹ با نام کووید ۱۹ شناخته شده است.

ویروس کرونا

بازدید: 1755

پرسش و نظر


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید