بیماری منیر

مِنیر نوعی بیماری گوش داخلی است که باعث حملات خاصی در بیمارمی شود.این حملات شامل سرگیجه همراه افت شنوایی و وزوز گوش (Tinitus) می باشد. گاهی پری گوش قبل یا همراه حمله وجود دارد. توصیه های درمانی در آن شامل محدودیت نمک در رژیم غذایی همراه بعضی درمان های دارویی می باشد. توانبخشی تعادلی (VR) گیجی بین حملات را کاهش می دهد.

علت دقیق بیماری منیر هنوز ناشناخته است. تحقیقات نشان داده که جمع شدن مایع در قسمت خاصی از گوش داخلی موجب اختلال در مکانیسم های شنوایی و تعادلی می شود و طیفی از علائم را ایجاد می کند. البته در همه حملات همه علائم با هم وجود ندارد. با پیشرفت بیماری، ترکیب و شدت و مدت علائم تغییر می کند.

 تزریق چربی به روش نانوفت،نانوفت چیست،کاربردنانوفت

مطالب مرتبط:

بازدید: 10684