مشاهده فیلم

برای دانلود ویدیو ها بر روی لینک کلیک نمایید:

آماده سازی چربی برای نانوفت

تزریق چربی زیر چشم به روش نانوفت

نانوفت

گرفتن چربی از پهلو برای تزریق چربی

آناتومی گوش

تست رومبرگ

تزریق چربی دست

تزریق چربی صورت

زاویه سازی فک با تزریق چربی

بازدید: 3534

پرسش و نظر


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید